Zwolle groeit en een bezoekje aan de stad wordt duurder

Naast parkeerbelasting gaat ook de toeristenbelasting omhoog
Foto: Pixabay

De gemeente Zwolle verhoogt zowel de parkeertarieven in de stad als de toeristenbelasting. Met deze en enkele andere maatregelen wil de gemeente jaarlijks bijna anderhalf miljoen extra binnenhalen.

Zwolle groeit bovengemiddeld en inwoners waarderen hun stad met het rapportcijfer 8. Het inwonertal zal oplopen naar 140.000 inwoners. In die tijd groeit de regio Zwolle tot vierde economische topregio van Nederland.

Het college van b. en w. wil die groei benutten om kwaliteit aan de stad toe te voegen. Daardoor wordt Zwolle niet alleen stedelijker, bruisender en diverser, maar blijft het ook de toekomstbestendige en sociale stad die het is. Dat is de hoofdlijn van het collegebeleid voor de komende jaren, zoals te vinden in de Perspectiefnota 2020-2023.

Economische topregio

Tot de grotere opgaven voor de komende jaren behoren naast de hervormingen in het sociaal domein: de energietransitie; klimaataanpassing; digitale transitie; human capital agenda en de overgang naar een circulaire economie. Daarin blijft Zwolle investeren. Een goed woon- en leefklimaat is een belangrijke vestigingsvoorwaarde voor bedrijven. Daartoe moet Zwolle een sprong maken in stedelijkheid. Met andere leef- en werkmilieus, investeren in het centrum (Spoorzone en binnenstad), culturele voorzieningen en evenementen, wordt Zwolle aantrekkelijker als plek om te wonen, werken en studeren, onder meer voor startende en innovatieve bedrijven en de creatieve economie. De ambitie is dat de regio Zwolle uitgroeit tot één van de economische topregio’s van Nederland.

Parkeer- en toeristenbelasting

Om de structurele financiële positie van de gemeente te versterken is gekeken of de inkomsten verhoogd kunnen worden. Het college kiest ervoor bij de parkeertarieven, naast de reguliere aanpassing aan de inflatie, een bescheiden verhoging door te voeren. Daarnaast past men de toeristenbelasting aan Voor deze twee is gekozen omdat Zwolle is gegroeid, een steeds sterkere centrumfunctie bekleedt en meer bezoekers aantrekt. Daarom vindt het college dat bij zowel parkeertarieven en toeristenbelasting een verhoging te rechtvaardigen is. Een vergelijking leert dat Zwolle na deze verhoging niet uit de pas loopt met andere vergelijkbare steden. De tarieven komen zo in lijn met omliggende 100.000+ steden. Andere nieuwe opgaven of ambities worden ‘meerjarig incidenteel’ gefinancierd uit de incidentele ruimte in de begroting, voornamelijk uit grondverkopen.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden