Eerste Avond van de Martelaren in de Peperbus

Pastoor Ton Huitink van de Thomas à Kempis-parochie is dan ook blij dat de gebedsavond voor het eerst ook naar Zwolle komt. “De Avond van de Martelaren helpt ons beseffen dat dit niet alleen een soort binnenkerkelijk feestje is, waarbij de paus en een vastgestelde groep mensen het hebben over wie martelaar zijn”, doelt hij op het officiële proces vanuit het Vaticaan. “We hebben vandaag de dag nog steeds martelaren en dat besef moet groeien. Dankzij de moderne media kunnen we hen zien, maar de vraag is of we hen herkennen en vooral ook willen erkennen. Zo ja, dan is de consequentie dat we hen te hulp moeten komen. Met een Avond van de Martelaren in onze eigen omgeving kunnen we ons vanuit ons geloof dienstbaar opstellen.”

Gemarkeerde zieke of rotte bomen gaan tegen de vlakte

In het najaar van 2018 hebben bomenexperts een uitgebreide inspectieronde gemaakt door Zwolle en meer dan 20.000 van de in totaal 72.000 bomen in de stad onderzocht en geadviseerd om ruim 200 bomen te kappen. Deze lijst is samen met Zwolle Groenstad besproken. Afgesproken is dat er zestien zieke bomen blijven staan, deze vormen geen gevaar voor de omgeving of bieden nog plek voor dieren om in te schuilen of te nestelen.

Toenwashetstil platform voor nabestaanden zelfdoding: Als je een dierbare verliest, verlies je iets van jezelf

Vaak wordt een suïcide voorafgegaan door een periode van grote onrust. Vaak ook vindt de zelfdoding plaats, net op het moment dat je het niet (meer) verwachtte. De eerste tijd na het overlijden is een drukte van belang, je wordt geleefd. Daarna wordt het opeens heel stil. Bovendien vallen er mensen weg, mensen van wie je had verwacht dat ze er zouden zijn. Het wordt stil.